Regler for indhold

Det er IKKE tilladt at uploade materiale til Ragelse.com der er imod dansk lovgivning, og dette er uden undtagelser.

Såfremt der uploades stærkt krænkende fotos eller børneporno vil dette blive meldt til politiet!

Vær endvidere opmærksom på straffelovens §230: "Den, der optager utugtige fotografier, film eller lignende af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år."

Rettigheder

Ragelse overtager på ingen måde rettigheder over det materiale du uploader til sitet.
Ragelse modtager dog din accept på, at billedefilen må opbevares på vores servere på ubestemt tid.

Ved at uploade dine billeder til Ragelse skal du være opmærksom på at vi udfører stikprøvekontrol af det materiale der er uploadet.

Ragelse forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at flytte eller omdøbe uploadede filer, såfremt dette findes nødvendigt. Ragelse er surveræn i definitionen på, hvorvidt en sådan handling er nødvendig.

Adgang til filer

Der findes ingen offentlig liste over filer uploadet til Ragelse. Stien til filer der uploades på Ragelses servere udleveres kun i uploadtidspunktet til uploaderen, såfremt denne ikke har en profil på Ragelse hvor en liste over personlige uploads er gemt.*

Ragelse udleverer aldrig data om billeder, uploadere eller andet medmindre politiet henvender sig, eller anden myndighed med gyldig retskendelse.

* I fremtiden bliver denne feature mulig.
Ragelse forbeholder sig retten til, uanmeldt at ændre disse vilkår.